Overdrachtsbelasting

Bij de aankoop van een woning is overdrachtsbelasting verschuldigd. Voorheen was dit uniform 2% van de koopsom, maar sinds 1 januari 2021 zijn er verschillende tarieven van toepassing afhankelijk van de koper.

Vrijstellingen en Tarieven:

Jongeren onder de 35 jaar genoten begin 2021 tijdelijk van een vrijstelling. Vanaf 1 januari 2023 is deze vrijstelling beperkt tot woningen onder de €440.000. De leeftijdsgrens blijft ongewijzigd.
Kopers ouder dan 35, of die een woning boven de €440.000 kopen, betalen 2% overdrachtsbelasting.
Kopers die de woning niet als hoofdverblijf gebruiken, zijn 10,4% overdrachtsbelasting verschuldigd.
Voorwaarden voor Vrijstelling:
De overheid heeft specifieke voorwaarden gesteld voor de vrijstelling. Belangrijk is het voldoen aan de leeftijdseis en het invullen van de 'Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling'.

Procedure:

Voor het verkrijgen van de vrijstelling of het lage tarief, download en onderteken de benodigde verklaring.
Lever de ondertekende verklaring minimaal 2 werkdagen voor de overdracht aan uw notaris, die de rest regelt.
Bij te late aanlevering vervalt de mogelijkheid op vrijstelling, en geldt het tarief van 10,4%.

Het 2% Tarief:
Dit tarief is van toepassing wanneer u zelf in de woning gaat wonen en niet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling. Het vereist ook een verklaring, vergelijkbaar met de procedure voor de vrijstelling.