Koopwoning en Gebreken: wat u moet weten

Bij het kopen van een huis is het cruciaal dat de woning normaal te gebruiken is. Als u gebreken ontdekt, kunnen deze uw gebruik van de woning belemmeren, en mogelijk kunt u de verkoper hiervoor verantwoordelijk stellen, tenzij u al van deze gebreken op de hoogte was.

Verkopersverantwoordelijkheid en Informatieplicht:

De verkoper moet u informeren over eventuele gebreken aan de woning. Duidelijk zichtbare gebreken hoeven niet gemeld te worden, maar voor verborgen gebreken geldt deze regel wel, vooral als de verkoper ervan afwist. Het is aan te raden de verkoper eerst de kans te geven de schade te herstellen voordat u stappen onderneemt om schadevergoeding te eisen.

Kopers Onderzoeksplicht:

Als koper heeft u de plicht om zelf onderzoek te doen naar de staat van de woning. Dit omvat het controleren van de mogelijkheid tot verbouwingen en het opmerken van duidelijke gebreken. Een bouwtechnische keuring, inclusief inspectie van de kruipruimte, wordt sterk aanbevolen om potentiële gebreken te identificeren.

Tips voor Potentiële Kopers:

  • Doe de voorbereidingstest om veelvoorkomende valkuilen te voorkomen en te ontdekken waarop u moet letten.

 

Aansprakelijkheid voor Gebreken na Overdracht:

Als na de overdracht gebreken aan het licht komen, kunt u de verkoper benaderen. Of deze aansprakelijk is, hangt af van uw inspanningen om het huis te onderzoeken en de zichtbaarheid van de gebreken. Het nalaten van eigen onderzoek kan het lastig maken om later de verkoper aansprakelijk te stellen.

Actie bij Bedrog: Indien blijkt dat de verkoper informatie over gebreken bewust heeft achtergehouden of gelogen heeft, kunt u hem schriftelijk aansprakelijk stellen. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren via een traceerbare methode. Bij weigering van de verkoper om mee te werken, kunt u juridische stappen overwegen om de nodige reparaties af te dwingen.