Informatieplicht en Aansprakelijkheid voor verkopers

Als verkoper van een woning draagt u een belangrijke verantwoordelijkheid: de informatieplicht. Het is essentieel dat u de koper informeert over alle aspecten die de waarde van het huis kunnen beïnvloeden of toekomstige verkoop kunnen hinderen.

Verborgen Gebreken en Zichtbare Gebreken:

Uw woning dient in een staat te zijn die normaal gebruik toelaat. Als er verborgen gebreken aanwezig zijn, kan de koper u aansprakelijk stellen voor de schade, tenzij deze gebreken voor de overdracht bekend waren en er afspraken over gemaakt zijn. Overduidelijke gebreken die direct zichtbaar zijn voor de koper hoeven niet specifiek benoemd te worden.

Onderzoeksplicht Koper:

De koper heeft ook een verantwoordelijkheid om de staat van de woning te onderzoeken. Dit betreft zowel de fysieke staat als juridische aspecten die het woonplezier kunnen beïnvloeden.

Afspraken over Lasten en Beperkingen:

Het is belangrijk afspraken te maken over eventuele lasten, beperkingen, en erfdienstbaarheden, en deze in het koopcontract vast te leggen.

Erfpacht:

Bij erfpacht dient u duidelijkheid te verschaffen over de jaarlijkse canon, de duur van het erfpachtrecht, en de mogelijkheid tot verlenging of afkoop. Bij particuliere erfpacht moet u wijzen op mogelijke complicaties bij het verkrijgen van een hypotheek.

Huisvestingsvergunning:

Als een huisvestingsvergunning vereist is, moet u dit melden. De koper kan dit als ontbindende voorwaarde willen opnemen in het koopcontract.

Transparantie Geboden:

Het achterhouden of liegen over belangrijke informatie kan leiden tot eisen voor schadevergoeding of annulering van de koop door de koper. Zorg daarom voor volledige transparantie, ook over zaken die u misschien liever niet bespreekt.