Erfenis van een woning

Het erven van een woning gaat gepaard met verschillende overwegingen, waaronder de verkoop, bewoning door een erfgenaam, waardebepaling, en erfbelasting.

Restschuld en Beneficiair Aanvaarden:

Een erfenis kan risico’s met zich meebrengen, zoals een mogelijke restschuld als de hypotheek hoger is dan de woningwaarde. Beneficiair aanvaarden beschermt u tegen dergelijke restschulden.

Overlijdensverzekering:

Een overlijdensverzekering kan helpen de hypotheekschuld te verlagen of af te lossen, afhankelijk van de voorwaarden in de hypotheekakte.

Huis als Legaat:

Als een huis als legaat is nagelaten, is het belangrijk te weten of dit inclusief of exclusief hypotheekschuld is. Een legaat kan geweigerd worden.

Waarde van de Woning voor Erfdeel en Erfbelasting:

De waardebepaling van het huis is essentieel voor het vaststellen van erfbelasting en de verdeling onder erfgenamen. Dit kan via een taxatie of, indien gespecificeerd in het testament, een andere methode. Voor erfbelasting vult u de WOZ-waarde in; bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde is mogelijk.

Opties voor de Nalatenschap:

De toekomst van de woning kan variëren: bewoning door de partner, uitkoop van erfgenamen, of verkoop.

Bij Overlijden Partner:

Als u het huis erft en u was getrouwd of geregistreerd partner, kan de woning op uw naam gezet worden via het Kadaster.

Uitkopen Erfgenamen:

Een erfgenaam kan ervoor kiezen de woning te behouden door de anderen uit te kopen, waarvoor een akte van verdeling nodig is via een notaris.

Waarde voor Verkoop:

De verkoopwaarde kan bepaald worden door taxatie of conform testamentaire instructies, indien aanwezig.

Samenlevingscontract:

Als u samenwoonde zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap en de overledene geen testament achterliet, hangt uw recht op de woning af van het bestaan van een samenlevingscontract met verblijvingsbeding. Zonder testament of met een samenlevingscontract zonder verblijvingsbeding, gaat de woning naar de wettelijke erfgenamen van uw partner.