Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. Dit schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen.

De staatssecretaris kondigde in een Kamerbrief al aan met een tweede nota van wijziging voor het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting te komen. Daarin staat onder meer dat uit de notariële akte moet blijken dat een beroep wordt gedaan op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief. Notarissen dienen aan de akte een schriftelijke verklaring te hechten en een elektronische kopie hiervan naar de Belastingdienst te sturen. De KNB en de Belastingdienst zijn in overleg over voor beide partijen werkbare teksten in de akte.