Wat u in een testament kunt regelen voor uw partner

In uw testament kunt u specifieke bepalingen opstellen die de financiële positie van uw partner verbeteren, bijvoorbeeld door het uitstellen van de erfdelen van uw kinderen tot na het overlijden van uw partner. Dit zorgt ervoor dat uw partner in het huis kan blijven wonen of pas later de erfenis deelt.

Voor niet-getrouwde partners of partners zonder geregistreerd partnerschap is een testament noodzakelijk om hen als erfgenaam aan te wijzen, aangezien een samenlevingscontract dit niet regelt.

Erfbelasting en Tweetrapstestament

Getrouwde of geregistreerde partners zijn automatisch erfgenaam. Zonder testament wordt de nalatenschap volgens standaard wettelijke regels verdeeld, wat fiscaal nadelig kan zijn voor de partner. Een tweetrapstestament maakt uw partner de enige erfgenaam, met uw kinderen als uiteindelijke erfgenamen na het overlijden van uw partner, wat fiscale voordelen biedt.

Vruchtgebruik voor de Eigen Woning

Met een vruchtgebruik-bepaling in uw testament kan uw partner in het huis blijven wonen terwijl de eigendom naar uw kinderen of anderen gaat na het overlijden van uw partner. Dit kan financieel voordelig zijn bij de overgang naar een verzorgingstehuis.

Beperking Wilsrechten en Onterving

In geval van stiefouder-situaties kunnen wilsrechten van kinderen beperkt of opgeheven worden om conflicten te voorkomen. Een niet-opeisbaarheidsclausule zorgt dat onterfde kinderen hun legitieme portie pas opeisen na het overlijden van uw partner.

Bescherming tegen Nieuwe Geliefden en Onterven van de Partner

Een uitsluitingsclausule in uw testament voorkomt dat de nalatenschap deels naar een nieuwe partner van uw overlevende partner gaat bij hertrouwen. Als u uw partner wilt onterven, behoudt deze nog steeds bepaalde rechten, zoals het wonen in de gezamenlijke woning of aanspraak op financiële ondersteuning voor de dagelijkse levensbehoeften.

Het is raadzaam met een notaris te spreken om de beste aanpak voor uw situatie en wensen vast te stellen.

Zorg vandaag nog voor de toekomst van uw dierbaren met een testament op maat van 026 Notaris.

Begin het proces met een vrijblijvend gesprek en laat ons u helpen uw laatste wil perfect vast te leggen. Neem nu contact op met 026 Notaris en zet de eerste stap naar gemoedsrust en zekerheid voor u en uw familie.