Testament

In uw testament bepaalt u de verdeling van uw vermogen na overlijden. Zonder testament regelt de wet de erfopvolging. Een testament, opgesteld met advies van een notaris, stemt u af op uw persoonlijke situatie, inclusief eventuele fiscale gevolgen voor erfgenamen. Het opstellen kost tijd en start vanaf gemiddeld €650.

Belangrijke punten over testamenten:

  • Definitie: Een testament, een notariële akte, wijst uw erfgenamen aan en bepaalt de verdeling van uw nalatenschap, inclusief regelingen voor toekomstige gebeurtenissen en het onterven van wettelijke erfgenamen.
  • Wilsbekwaamheid: Voor het opstellen moet u de consequenties van uw testament kunnen overzien. Bij twijfel over uw wilsbekwaamheid kan de notaris besluiten geen testament op te stellen.
  • Proces: Het opstellen gebeurt in stappen, van een eerste gesprek tot de uiteindelijke ondertekening en registratie in het Centraal Testamentenregister. Het testament is privé en alleen zichtbaar voor erfgenamen na uw overlijden.
  • Privacy en Individuele Testamenten: Testamenten zijn persoonlijk; partners kunnen niet samen één testament opstellen. Voor gezamenlijke zaken, zoals voogdij, dient elk een eigen testament op te stellen.
  • Geldigheid: Een testament blijft geldig tot wijziging of herroeping. Regelmatige herziening wordt aanbevolen.

Uw testament wordt bij de notaris bewaard en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister, zodat erfgenamen de aanwezigheid kunnen verifiëren zonder inhoudelijke details.

Zorg vandaag nog voor de toekomst van uw dierbaren met een testament op maat van 026 Notaris.

Begin het proces met een vrijblijvend gesprek en laat ons u helpen uw laatste wil perfect vast te leggen. Neem nu contact op met 026 Notaris en zet de eerste stap naar gemoedsrust en zekerheid voor u en uw familie.