Wie is erfgenaam?

Indien de overledene een testament heeft opgesteld, wordt daarin vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wat hun erfdeel is. Bij afwezigheid van een testament, bepaalt de wet de verdeling van de erfenis onder de erfgenamen en hun erfdeel.

Om uit te zoeken of er een testament is opgesteld, kunt u terecht bij het Centraal Testamentenregister. De wet classificeert erfgenamen in vier categorieën, afhankelijk van hun relatie met de overledene:

  1. Echtgenoot/partner, kinderen en hun nakomelingen.
  2. Ouders, broers, zussen en hun nakomelingen.
  3. Grootouders, hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven en nichten.
  4. Overgrootouders en hun nakomelingen.

STEFFIE HELPT JE VERDER Steffie biedt uitgebreide informatie over de identificatie van erfgenamen.

Ontdek meer op notaris.steffie.nl

Bekijk Steffie's brochure

Verdiep je verder in het onderwerp op steffie.nl

Erfgenaam als partner U bent een erfgenaam indien u gehuwd was met de overledene of een geregistreerd partnerschap had.

Bij een samenlevingscontract, LAT-relatie of een officiële scheiding van tafel en bed, wordt u enkel als erfgenaam beschouwd als dit in een testament is vastgelegd. Zonder testament heeft u geen erfrecht.

Erfgenaam als kind Kinderen zijn erfgenamen indien zij biologisch of door adoptie aan de overledene verbonden zijn.

Stiefkinderen, pleegkinderen of biologische kinderen die niet erkend zijn door de overledene, kunnen alleen erfgenaam zijn als dit specifiek in een testament is bepaald. Zonder testament hebben zij geen erfrecht.

Verdeling erfenis tussen partner en kinderen De erfenis wordt gelijkelijk verdeeld tussen de partner en de kinderen. Een testament kan van deze standaardverdeling afwijken, bijvoorbeeld door kinderen direct een geldbedrag te laten erven of hun deel pas te geven wanneer de partner naar een verzorgingshuis verhuist. Dit kan voordelig zijn voor de partner in verband met de eigen bijdrage aan het verzorgingshuis.

Testament en erfdeel kinderen Indien er een partner is, ontvangen de kinderen hun erfdeel niet direct. Dit om te voorkomen dat de partner genoodzaakt is het huis of andere bezittingen te verkopen. De partner mag het erfdeel van de kinderen gebruiken, bijvoorbeeld om in de woning te blijven of voor dagelijkse uitgaven. Wel is de partner verplicht de eventuele erfbelasting voor de kinderen voor te schieten.

Kinderen kunnen hun erfdeel in bepaalde situaties opeisen:

  • Bij faillissement van de partner;
  • Als de partner in schuldsanering belandt;
  • Bij overlijden van de partner.

Geen partner of kinderen Indien de overledene geen partner of (klein)kinderen nalaat (groep 1), wordt gekeken naar erfgenamen in groep 2. Als ook deze groep ontbreekt, wordt verder gezocht in groep 3 en uiteindelijk groep 4. Zijn er in geen van deze groepen erfgenamen, dan vervalt de nalatenschap aan de Staat.

Staat u voor de taak om de nalatenschap van een overleden dierbare te regelen, maar weet u niet zeker of er een testament bestaat of hoe de erfenis volgens de wet verdeeld moet worden?

026 Notariaat is hier om u door dit complexe proces te begeleiden. Of u nu duidelijkheid zoekt over uw rechten als erfgenaam, hulp nodig heeft bij het opvragen van een testament bij het Centraal Testamentenregister, of advies wilt over de wettelijke verdeling van de nalatenschap, ons team van deskundige notarissen staat klaar om u te ondersteunen.