Verklaring van erfrecht

Wanneer een dierbare overlijdt, vragen verschillende instanties vaak om een verklaring van erfrecht. Deze verklaring bevestigt dat u de rechtmatige vertegenwoordiger bent, die namens de erfgenamen mag handelen met partijen zoals de belastingdienst en banken. Het verkrijgen van een verklaring van erfrecht gebeurt via de notaris, die vaststelt wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfenis af te wikkelen.

Belang van een Verklaring van Erfrecht
Een verklaring van erfrecht is cruciaal om te bevestigen wie bevoegd is de nalatenschap te regelen. Zo vereisen banken deze verklaring om toegang te verlenen tot de rekeningen van de overledene, en is het voor de verkoop van een erfeniswoning vaak noodzakelijk.

Notarieel Onderzoek naar Erfgenamen
De notaris voert een onderzoek uit om de rechtmatige erfgenamen te identificeren. Dit omvat het raadplegen van het Centraal Testamentenregister voor een eventueel testament en, indien nodig, het benaderen van gemeentes of buitenlandse instanties om erfgenamen te lokaliseren. De notaris brengt de erfgenamen op de hoogte en adviseert hen over de keuze voor het accepteren of verwerpen van de erfenis, wat ook invloed heeft op de afwikkeling ervan.

Keuzes van de Erfgenamen
Het proces kan vertraging oplopen als erfgenamen geen besluit nemen over het accepteren of verwerpen van de erfenis. De notaris legt de gevolgen van beide keuzes uit, inclusief de impact op de bevoegdheid om de nalatenschap af te wikkelen.

Situaties Zonder Verklaring van Erfrecht
In sommige situaties is een verklaring van erfrecht niet vereist en volstaat de overlijdensakte, die erfgenamen van de gemeente ontvangen.

Staat u voor de uitdaging om een nalatenschap af te wikkelen na het overlijden van een dierbare? Zorg ervoor dat u over de juiste documentatie beschikt om dit proces soepel en correct te laten verlopen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Onze deskundige notarissen helpen u graag met het verkrijgen van een verklaring van erfrecht, adviseren u over de stappen die u moet nemen, en begeleiden u bij elke keuze rondom de erfenis. Laat ons u ondersteunen in deze moeilijke tijd, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is.