Verklaring van erfrecht

Wanneer een familielid overlijdt, verlangen bepaalde organisaties een erfrechtverklaring. Dit document bevestigt dat u bevoegd bent om namens de erfgenamen zaken te regelen met instanties zoals de belastingdienst en banken. U wordt dan gezien als de ‘rechtmatige’ erfgenaam en treedt op als het aanspreekpunt. Het verkrijgen van een erfrechtverklaring gebeurt via de notaris.

De erfrechtverklaring specificeert de erfgenamen en wie gemachtigd is de erfenis namens hen te beheren.

Het belang van een erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring verschaft duidelijkheid over wie bevoegd is de erfenis te beheren. Banken vereisen dit bijvoorbeeld om zeker te zijn dat ze met de juiste persoon handelen voor toegang tot de rekeningen van de overledene. Ook voor de verkoop van een erfeniswoning is vaak een erfrechtverklaring nodig. Het is niet altijd direct duidelijk wie de bevoegde persoon is. De notaris voert een onderzoek uit om dit te bepalen, gebruikmakend van zijn expertise en toegang tot benodigde informatie, iets wat andere instanties niet hebben.

Notarieel onderzoek

De notaris raadpleegt het Centraal Testamentenregister voor een eventueel testament en vraagt dit op bij de notaris die het in beheer heeft. Wie de erfgenamen zijn, wordt hierin vermeld. Dit proces kan complex zijn, bijvoorbeeld wanneer er meerdere interpretaties van een testament mogelijk zijn door de vermelding van een ex-partner of specifieke keuzes voor de langstlevende partner. Deze keuzes kunnen invloed hebben op de erfrechtverklaring. Indien een executeur is benoemd, moet diegene besluiten de taak te accepteren.

Bij gebrek aan een testament bepaalt de wet de erfgenamen. De notaris identificeert hen door registers te raadplegen en, indien nodig, gemeenten of buitenlandse instanties te benaderen voor erfgenamen die in het buitenland wonen.

Na identificatie van de erfgenamen licht de notaris hen in en controleert hun identiteiten. Erfgenamen moeten beslissen over het al dan niet aanvaarden van de erfenis. De notaris adviseert over de consequenties. Het uitstellen van deze keuze kan de verstrekking van de erfrechtverklaring vertragen.

Niet altijd noodzakelijk

Een erfrechtverklaring is niet altijd vereist. In sommige gevallen is de overlijdensakte, die erfgenamen kort na het overlijden ontvangen van de gemeente, voldoende.

Sta je voor de uitdagende taak om de erfenis van een dierbare af te wikkelen en wil je zekerheid over jouw rechten en plichten als erfgenaam?

Bij 026 Notariaat begrijpen we de complexiteit en gevoeligheid van deze periode. Wij staan klaar om je te voorzien van de benodigde erfrechtverklaring en om alle onduidelijkheden rondom de nalatenschap voor je op te klaren. Onze deskundige notarissen voeren een zorgvuldig onderzoek uit om de erfgenamen te identificeren en adviseren je over de volgende stappen in het beheer van de erfenis.