Schenken aan kinderen

Ouders kunnen jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij aan hun kinderen schenken, met de optie dit bedrag voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig significant te verhogen voor specifieke doeleinden zoals onderwijs of de aankoop van een woning.

Belastingvrije Schenkingen De vrijgestelde bedragen voor schenkingen worden elk jaar opnieuw bepaald. Voor het jaar 2024 zijn de volgende regelingen van kracht:

Eenmalige Schenking:

Ouders kunnen hun kinderen eenmalig een aanzienlijk bedrag schenken, afhankelijk van het doel van de schenking. Deze verhoogde vrijstelling moet worden aangegeven bij de belastingaangifte.
Zonder specifiek doel: €31.813
Voor een studie: €66.268

Jaarlijkse Schenking

Elk jaar mogen ouders €6.633 belastingvrij schenken aan elk van hun kinderen. Overschrijdt u dit bedrag, dan dient uw kind dit aan te geven bij de belastingaangifte en over het meerdere schenkbelasting te betalen.

Over Schenkbelasting

Indien u meer schenkt dan de vrijgestelde bedragen, dienen uw kinderen schenkbelasting te betalen over het extra bedrag. U heeft de mogelijkheid om deze belasting zelf te voldoen.

Let op: Schenkingen kunnen van invloed zijn op de studiebeurs of uitkering van uw kind. Als door uw gift het vermogen van uw kind een bepaald maximum overschrijdt, kan dit leiden tot het verlies van financiële steun.

Schenkbelasting Tarieven en Vrijstellingen 2024

Voor een overzicht van de geldende tarieven en vrijstellingen voor schenkbelasting in 2024, kunt u de bijbehorende tarievenkaart downloaden.

Uw Financieel Voordeel

Door te schenken verlaagt u uw eigen vermogen, wat kan resulteren in minder vermogensbelasting. Voor minderjarige kinderen wordt hun bankrekening meegerekend bij uw vermogen.

Schenken op Papier

Indien uw vermogen voornamelijk uit niet-liquide middelen bestaat, zoals een huis, kunt u overwegen om nu alvast 'op papier' te schenken. Deze schenking wordt effectief na uw overlijden, waardoor uw kind erfbelasting kan besparen. Overleg met uw notaris of deze vorm van schenken fiscaal voordelig is voor uw situatie.

Voorwaarden aan de Schenking

Indien u wilt dat uw schenking doelgericht wordt besteed, kunt u specifieke voorwaarden stellen via de notaris, zoals het doel van de schenking en de mogelijkheid deze terug te draaien onder bepaalde omstandigheden.

Beheer over de Schenking

Om controle te behouden over het geschonken bedrag, kunt u een bewindvoerder aanstellen die samen met uw kind beslissingen neemt over de besteding van het geld. U kunt deze rol eventueel zelf op u nemen, waarbij u de duur van het bewind bepaalt, tot maximaal de 30e verjaardag van uw kind.

Bent u van plan uw kinderen financieel te ondersteunen door middel van een schenking, maar wilt u er zeker van zijn dat dit op de meest efficiënte en fiscaal voordelige manier gebeurt?

Bij 026 Notariaat staan we klaar om u te begeleiden bij elke stap van het schenkingsproces. Of het nu gaat om het optimaliseren van uw jaarlijkse belastingvrije schenking, het navigeren door de regels van een eenmalige grote schenking voor een studie of woning, of het adviseren over schenken op papier, ons team van experts biedt de kennis en ondersteuning die u nodig heeft.