Schenken aan een goed doel, vereniging of kerkgenootschap

Een donatie aan een liefdadigheidsorganisatie kan geheel of gedeeltelijk van uw inkomstenbelasting worden afgetrokken. U heeft de keuze tussen een eenmalige of een terugkerende donatie. Voor een periodieke donatie wordt een overeenkomst opgesteld of een notariële akte vastgelegd. Over uw donatie hoeft de ontvangende organisatie geen belasting te betalen.

Eenmalige Donatie

Bij een eenmalige donatie aan een organisatie met ANBI-status, kunt u uw gift deels in mindering brengen op uw belastingaangifte. Het aftrekbare bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Donaties aan een vereniging komen niet in aanmerking voor belastingaftrek.

Terugkerende Donaties

Voor regelmatige donaties aan een liefdadigheidsorganisatie, sportclub, religieuze instelling of politieke partij kunt u profiteren van belastingvoordelen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De ontvanger heeft een ANBI-status of is een vereniging

U committeert zich aan een vaste donatie voor tenminste vijf jaar aan dezelfde organisatie
U legt uw donatie vast in een schriftelijke overeenkomst of via een notariële akte
Het Regelen van Terugkerende Donaties
Voor het vastleggen van een periodieke donatie zijn er twee opties:

Overeenkomst met de Organisatie

Veel organisaties bieden een standaardovereenkomst op hun website, die eenvoudig ingevuld kan worden. Deze overeenkomst bevat vaak een clausule dat de donatie stopt als de organisatie haar ANBI-status verliest.

Notariële Akte

Door middel van een notariële akte kunt u persoonlijke voorwaarden aan uw donatie verbinden, zoals de bepaling dat de donatie eindigt bij een inkomensdaling.

Door uw donatie op een van deze manieren vast te leggen, zorgt u niet alleen voor steun aan uw gekozen doel, maar kunt u ook profiteren van fiscale voordelen.

Overweegt u om een goed doel financieel te steunen en tegelijkertijd te profiteren van belastingvoordelen?

Bij 026 Notariaat helpen we u graag bij het opstellen van een overeenkomst of notariële akte voor uw periodieke schenking. Of u nu kiest voor een eenmalige gift of besluit regelmatig te doneren, wij zorgen ervoor dat uw schenking voldoet aan alle wettelijke eisen voor maximale belastingaftrek.