Erfbelasting

Als u een erfenis ontvangt, komt u mogelijk voor erfbelasting te staan. De mate van verwantschap met de overledene speelt een belangrijke rol in hoeveel belasting u verschuldigd bent; hoe dichter de verwantschap, des te lager de belasting.

Erfgenamen hebben de keuze om gezamenlijk of individueel aangifte te doen voor de erfbelasting, verdeeld over drie stappen:

  1. Bepaal de Waarde van de Erfenis: Dit is het totaal van alle bezittingen min de schulden op het moment van overlijden.
  2. Doe Aangifte bij de Belastingdienst: U heeft acht maanden de tijd na het overlijden om aangifte te doen. Meestal ontvangt u automatisch een aangifteformulier, maar als dit niet het geval is, kunt u deze zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan zowel op papier als digitaal. Uw notaris kan u adviseren en assisteren bij de aangifte.
  3. Betaal de Erfbelasting: Na de aangifte ontvangt u doorgaans binnen drie maanden een belastingaanslag. Het tarief en de belastingvrije voet zijn afhankelijk van uw relatie tot de overledene.

Indien de verdeling van de erfenis langer duurt dan acht maanden, of als bijvoorbeeld een huis nog niet verkocht is, kunt u uitstel van betaling aanvragen. Houd er rekening mee dat hier rentekosten aan verbonden zijn.

Wijzigingen in de Waarde van de Erfenis Het kan voorkomen dat de werkelijke waarde van de erfenis afwijkt van de initiële schatting. Bij een hogere werkelijke waarde kan de Belastingdienst een naheffing opleggen. Is de waarde lager, dan kunt u om teruggave verzoeken.

Tips rondom Erfbelasting

  • Bewaar alle bonnen van kosten gemaakt door erfgenamen, sommige zijn aftrekbaar.
  • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van een geërfde woning kan belasting besparen.
  • Overweeg af te zien van de wettelijke verdeling bij ongunstige belastingeffecten, dit kan tot drie maanden na overlijden via de notaris.
  • Check of gemeentelijke belastingen en huursubsidie aangepast kunnen worden na overlijden.

Erfbelasting Tarieven en Vrijstellingen voor 2024 Download de actuele tarievenkaart voor een overzicht van de tarieven en vrijstellingen.

Veelgestelde Vragen:

  • Ex-partner als erfgenaam: Zonder kinderen kunnen er fiscale gevolgen zijn.
  • Erfenis aan petekind: Het tarief voor een petekind start met geen belasting over de eerste 2.658 euro, gevolgd door tarieven van 30% tot 40%, afhankelijk van de grootte van de erfenis. Bekijk de actuele vrijstellingen en tarieven voor een volledig overzicht.

Voor persoonlijke begeleiding en advies omtrent erfbelasting, neem contact op met 026 Notariaat. Ons team van deskundigen staat klaar om u te ondersteunen bij elke stap van de erfbelastingaangifte, zodat u met vertrouwen en kennis van zaken de juiste beslissingen kunt nemen.

Staat u voor de uitdaging om erfbelastingaangifte te doen na het ontvangen van een erfenis en wilt u zeker weten dat u niet te veel betaalt of onverwachte fiscale gevolgen ondervindt?

Bij 026 Notariaat zijn we gespecialiseerd in het navigeren door de complexiteiten van erfbelasting. Ons team van ervaren notarissen biedt persoonlijke begeleiding en deskundig advies om u te helpen de erfenis optimaal te beheren.