Centraal Testamentenregister

In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris.

Als particulier of instantie kunt u kosteloos zelf nagaan of de overledene een testament heeft. Dat kan in de meeste gevallen via een digitale aanvraag. U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Alleen testamenten die in Nederland zijn opgemaakt, worden in het CTR geregistreerd.
Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. Hiervoor dient u een afspraak te maken met een notaris.

Digitale CTR-aanvraag

U kunt ook een digitale CTR-aanvraag indienen. Als u beschikking heeft over de juiste gegevens van de overledene (conform de Basisregistratie Personen), kunt u digitaal bij het CTR nagaan of de overledene een testament heeft. Binnen enkele minuten heeft u op uw aanvraag een antwoord. Van dit antwoord kunt u een pdf-bestand downloaden. Klik op onderstaande link om een digitale aanvraag in te dienen bij het CTR.

 

Schriftelijke aanvraag

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om een digitale aanvraag te doen bij het CTR. In de volgende gevallen dient u de aanvraag schriftelijk in te dienen:

  • Personen die voor 1 oktober 1994 zijn overleden.
  • Personen die niet in Nederland wonen (Registratie Niet-Ingezetenen) of in het buitenland zijn overleden.
  • Als de inlichting moet worden voorzien van een apostille.
  • Als u als bewindvoerder of curator een inlichting wilt aanvragen over een in leven zijnde persoon. In dit geval dient u met de schriftelijke aanvraag een kopie van de beschikking mee te sturen. Na beoordeling van de beschikking door CTR wordt er telefonisch contact met u opgenomen

Indien u een schriftelijke aanvraag doet, moet deze voorzien zijn van een kopie van de overlijdensakte. Let op: een rouwkaart voldoet niet. De uitvaartonderneming zorgt hier vaak voor, inclusief enkele kopieën. Naaste familie van de overledene kan de overlijdensakte ook opvragen bij de gemeente waar de betreffende persoon is overleden. Let op: dit kan een andere gemeente zijn dan waar die persoon als laatste stond ingeschreven.

Het Centraal Testamentenregister (CTR) speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de wensen na iemands overlijden.

Bent u er zeker van dat uw laatste wensen duidelijk en rechtsgeldig vastgelegd zijn? Bij 026 Notaris begrijpen we het belang van deze zekerheid en bieden we u deskundige begeleiding bij het registreren van uw testament in het CTR.