Erven & schenken

Welkom op de pagina Erven & Schenken van 026 notariaat, waar we u begeleiden door het complexe proces van erven en schenken. Of het nu gaat om het begrijpen van een verklaring van erfrecht, het achterhalen of er een testament is, het identificeren van erfgenamen, of het navigeren door de keuzes rondom het aanvaarden of verwerpen van een erfenis. Wij staan klaar om u te ondersteunen.

We behandelen gevoelige onderwerpen zoals onterving, het erven van speciale spullen en de uitdagingen bij het verdelen van een nalatenschap. Daarnaast bieden we inzicht in de afwikkeling van een nalatenschap, de omgang met erfbelasting en de kosten die komen kijken na een overlijden.

Erven

Kosten na een overlijden

Een overlijden brengt altijd kosten met zich mee. Op deze pagina vindt u de meest voorkomende uitgaven en kosten.

Erfbelasting

Wie een erfenis krijgt, moet meestal erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u betaalt.

Erfenis aanvaarden of niet

ls u erfgenaam bent, dan kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt. Iedere erfgenaam neemt een eigen beslissing over aanvaarden of verwerpen. Als u de erfenis aanvaardt, bent u aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene.

Wie is erfgenaam?

Heeft de overledene een testament gemaakt, dan staat daarin wie de erfgenamen zijn en wat ze erven. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn en welk deel ze krijgen.

Verklaring van erfrecht

Als een naaste is overleden vragen sommige instanties om een verklaring van erfrecht. Dan hebben zij zekerheid dat u degene bent met wie zij zaken mogen doen. U bent de zogeheten ‘rechthebbende’ en bent namens de erfgenamen de contactpersoon voor bijvoorbeeld de belastingdienst en banken.

Schenken

Schenken aan een goed doel, vereniging of kerkgenootschap

Een gift aan een goed doel kunt u helemaal of deels aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt eenmalig of periodiek schenken. Een periodieke schenking legt u vast in een overeenkomst of in een notariële akte.

Schenken aan kinderen

Elk jaar mogen ouders belastingvrij geld schenken aan hun kinderen. Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunt u dat bedrag eenmalig flink verhogen. Bijvoorbeeld als u geld geeft voor een studie of een huis.