Toestemmingsverklaring

Een notaris verwerkt persoonsgegevens. Wij mogen alleen met uw toestemming uw gegevens gebruiken en verwerken en pas na bevestiging van de opdracht.

Met dit formulier kunt u onder andere:
- ons eenvoudig en snel toestemming geven en de opdracht bevestigen
- de gebruikelijke en niet-gebruikelijke werkzaamheden lezen - onze voorwaarden en de AVG accepteren
- aangeven of u of een familielid een publiek prominente functie heeft

BELANGRIJK: Zonder toestemming of opdrachtbevestiging mogen wij geen werkzaamheden verrichten of gegevens verwerken!

De werkzaamheden van een notaris vallen onder de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme). Kenmerken van deze wet zijn onder andere een strenge identificatieplicht van cliënten en een meldingsplicht voor (voorgenomen) ongebruikelijke (financiële) transacties.

Ik vul dit formulier in vanwege:
Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Geboortedatum *
Beroep/functie
Vult u mede namens een bedrijf dit formulier in *
Bedrijfsnaam

Verstaat u voldoende de Nederlandse taal

Wanneer u de taal van de akte(n) niet voldoende verstaat, moet een beëdigd tolk bij het adviesgesprek of het tekenen van de akte(n) aanwezig zijn en de akte(n) mede ondertekenen.

Ik ben de taal (voldoende) machtig *
Bent u woonachtig in Nederland en staat u hier ingeschreven? *

Indien u niet staat ingeschreven in Nederland kunnen we u helaas niet altijd verder helpen. Neem eerst contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

AVG voorwaarden

klik hier om de AVG voorwaarden te bekijken

Algemene voorwaarden

klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken

Onderzoeks- en meldingsplicht; wils(on)bekwaamheid

1. De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd.

2. Op grond van de Notariswet moeten alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs. De mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris op grond van de Wwft verplicht is te doen.

3. De notaris heeft geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt.

4. Wij kunnen u bijvoorbeeld naar de herkomst van gelden vragen of u verzoeken de herkomst schriftelijk te bevestigen.

Bevestiging *