Formulier Herkomst gelden inzake WWFT

Formulier Herkomst gelden inzake WWFT

Waarom dit formulier? Onderzoeksplicht notaris

Notarissen zijn verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van gelden (bijvoorbeeld: de aankoopsom van een woning). Indien gelden door of namens een cliënt op de notariële kwaliteitsrekening (derdenrekening) worden gestort, dan moet de notaris aan de cliënt een verklaring vragen over de herkomst van die gelden. Uitgezonderd zijn gelden van een hypotheekverstrekker (zie hieronder).

Meldingsplicht notaris

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.

Aankoop/verkoop woning

In het geval de koopsom van een woning (of waarborgsom) gedeeltelijk of volledig op de derdengeldenrekening wordt overgemaakt, is de notaris verplicht om te achterhalen waar het geld vandaan komt en of de bron een relatie heeft met de koper die de koopsom moet voldoen. Hetzelfde geldt voor de verkoper van een woning. Als het geld afkomstig is van een (hypotheek)bank met een vergunning en deze bank vestigt ook een hypotheek op het onroerend goed, dan is dat uiteraard een bron die gebruikelijk is bij aankoop van een woning die dan ook geen verdere aandacht behoeft voor wat betreft die geldstroom (update 3 september 2019).

!!!--Belangrijk--!!!

Indien er geen aannemelijke verklaring is of komt voor de herkomst van gelden dan zijn wij verplicht een melding te doen bij de FIU en kan het zelfs zijn dat wij niet mogen meewerken aan de transactie!

026Notariaat voldoet o.a. aan haar onderzoeksplicht door je te vragen dit online formulier in te vullen en door eventuele documenten op te vragen. Wij vragen dit ruim voor het tekenen van de akte(n), zodat we je niet met deze vraag lastig hoeven te vallen tijdens de afspraak op ons kantoor.

Voornaam *
Achternaam *
Emailadres *
Geboortedatum *
Uw beroep *
Maandelijks netto inkomen *
Vult u namens een bedrijf dit formulier in?* *
Naam bedrijf *
Aankoop/verkoop samen met een partner
Mede namens partner
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum_partner
Beroep partner
Maandelijks netto inkomen partner
Totaal maandelijks netto inkomen (eigen + eventuele partner)
Eigen geld
Herkomst eigen geld *
van wie heb je een schenking/gift ontvangen?
Van wie heb je een geldbedrag geleend?
Van welke BV heb je een geldbedrag geleend?
Je hebt bij de vorige vraag "anders" ingevuld. Geef een toelichting van de herkomst

Gegevens/documenten ACTIE VEREIST

De volgende gegevens/documenten dien je op te sturen naar info@026notariaat.nl:

Je (of je partner) hebt aangegeven dat de herkomst eigen geld (onder andere) spaargeld is. Stuur ons een kopie van je bankafschrift van tenminste 6 maanden oud én één van tenminste 12 maanden oud.

E-mailadres *

Ik verklaar alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord

Ik verklaar alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en bij het eventueel indienen van de documenten geen onjuiste of onvolledige gegevens te hebben verstrekt of te zullen verstrekken. Ook ben ik mij bewust van de verregaande onderzoeks- en meldingsplicht van een notaris.